Wiadomości
Komunikat

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że z końcem maja 2017 roku zostały zawieszone publikacje raportów i analiz w ramach aktywności analityczno-doradczych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Fundacja od prawie 25 lat opracowywała cotygodniowe zestawy przeglądu sytuacji ekonomicznej oraz analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej na pięciu rynkach: zbóż i pasz, w tym nasion oleistych i produktów ich przerobu, cukru, owoców i warzyw, mleka oraz przetworów, a także mięsa, drobiu i jaj. Analizy w formie wiadomości, notowań oraz większych opracowań, dostarczane były licznej grupie pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie nieodpłatnie wysyłane do ponad 1200 stałych subskrybentów w instytucjach państwowych, z branży rolnej, przetwórstwa, sfery handlu, polityki, samorządu oraz nauki.

Niestety, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraziło woli dalszego finansowania ww. aktywności Fundacji w ramach przyznawanej corocznie dotacji.

Fundacja dziękuje wszystkim partnerom za wieloletnią współpracę.
powrót