Publikacje FAPA

Fundacja w ramach prowadzonej działalności popularyzatorskiej opublikowała dotychczas około 400 książek, broszur i periodyków. Odbyło się to przy współpracy ze specjalistami Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) i Sekcji Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), a także ekspertami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytutów naukowych powiązanych z sektorem rolnym. Wiele spośród wydanych tytułów zaistniało w ramach realizowanych projektów programu Phare, SAPARD, SPO "Rolnictwo", które wdrażane były przez Fundację. Tematyka publikacji jest ściśle związana z rolnictwem, w tym także z technologią i ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa, przemysłem rolno-spożywczym, rynkami rolnymi, wielofunkcyjnym rozwojem wsi, przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, agroturystyką oraz akcesją rolnictwa.

Tytuł
Autor
Treść
Rok wydania
Typ
Język
Sortuj po
Wyników na stronieProsze podać kryteria szukania.