Informacje wdrożeniowe
W składanych wnioskach o płatność w ramach Schematu II PPL+ wystąpiła duża ilość błędów i braków co powodowało zdecydowane wydłużenie okresu ich weryfikacji oraz wystawiania zleceń płatności.

W związku z powyższym, zwracaliśmy się do Beneficjentów PPL+ z prośbą o dokładne i prawidłowe przygotowywanie wniosków o płatność. Poniżej załączamy listę najczęściej występujących błędów.

Prosiliśmy również o zwrócenie uwagi na stronę formalną, czyli dostarczanie dokumentów uporządkowanych i poukładanych, z wymaganymi podpisami i parafkami, zawierających wymagane załączniki, itp.

 

Lista najczęściej występujących problemów i błędów. >>W zwiazku z pytaniami dotyczacymi realizacji projektow w ramach schematu II PPL+, chcielibysmy przypomniec, iz wszelkie pytania i watpliowsci nalezy kierowac w pierwszej kolejnosci do FAPA, ktora jest Instytucją Wdrazającą. W razie watpliwosci interpretacyjnych FAPA wystepowac bedzie do Instytucji Zarzadzajacej, ktora podejmie ostateczna decyzje, o czym poinformowany zostanie beneficjent.


W odpowiedzi na liczne zapytania beneficjentów zamieszczamy przykładową fakturę, zawierającą wszystkie wymagane przez FAPA informacje (dane, opisy, pieczątki).

Awers faktury >>
Rewers faktury >>


Odpowiedź MRiRW na pytania:

  1. Czy w ramach kosztów administracyjnych w kategorii "wynagrodzenie pracowników" refundacji podlegają także koszty osób fizycznych lub prawnych związane z administrowaniem projektu, poniesione przez LGD na podstawie umowy cywilno-prawnej?
  2. Czy można zlecić realizację części zadań firmie, której właścicielem jest członek zarządu LGD i jednocześnie kierownik projektu?

Pobież dokument >>


Pomocniczy arkusz w MS Excel ułatwiajacy prawidłowe wypełnienie pkt. 21 wniosku beneficjenta o płatność oraz rozliczenie pierwszej płatności (zaliczki) w ramach PPL+ Schemat II.

Pobież dokument >>