Polska pomoc

Podejmując zadania współfinansowane z programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zrealizowała następujące przedsięwzięcia na rzecz beneficjentów zagranicznych: