Do zadań Zespołu Rozwoju Bankowości Spółdzielczej należą m.in.:

  • przygotowywanie opinii oraz formułowanie wniosków o projektach aktów prawnych, odnoszących się do funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
  • przygotowywanie projektów wystąpień do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
  • organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej; Szkolenia
  • organizowanie i wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej w tematyce związanej z celami działania Izby, w szczególności poprzez organizowanie seminariów i konferencji tematycznych; Konferencje
  • integrowanie środowiska banków spółdzielczych oraz wspieranie ich inicjatyw;
  • opracowywanie lub zlecanie opracowywania analiz, raportów i innych materiałów, dotyczących wszelkich aspektów procesu rozwoju bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych.Analizy Raporty
  • Przedkładanie organom Izby dokumentów celem udzielanie bankom spółdzielczym zwrotnej i bezzwrotnej pomocy finansowej;Działalność pożyczkowa.