Zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy w II edycji

Ze względu na zmiany w formularzu umowy o przyznanie pomocy, umowy zawarte w ramach II edycji konkursów wymagają aneksowania. W związku z tym w najbliższym terminie Fundacja wystąpi do Beneficjentów II edycji z wnioskiem o zmianę umowy.