Czasopisma

Centrum Informacji i Dokumentacji FAPA prenumeruje dostępne na rynku wydawniczym polskie i zagraniczne czasopisma o tematyce rolniczej. Stanowią one bazę cennych, specjalistycznych materiałów źródłowy, także w formie opracowań naukowych i analiz ekonomicznych. W periodykach omawiane są zagadnienia związane z polityką zewnętrzną i wewnętrzną Unii Europejskiej w sektorze obszarów wiejskich i rolnictwa, funkcjonowaniem rynków rolnych, reformą Wspólnej Polityki Rolnej, rozwojem wsi, przetwórstwem i jakością żywności.

W 2012 roku CiD prenumeruje następujące tytuły:

- czasopisma zagraniczne:

Agra Europe Weekly - Agra Informa Ltd.
Agra Facts - Agra-Europe (AgE), Germany/Bonn
European Voice  
Fruit Processing - Confructa Medien
Oil World - Ista Mielke GmbH
Primeur - Primeur Holland

- czasopisma polskie:

Agro Serwis - Biznes –Press
Analizy Rynkowe - IERiGŻ
Poradnik Rolniczy - Promark sp. z o.o.
Top Agrar Polska - Polskie Wydawnictwo Rolnicze
Wiadomości Rolnicze - Wiadomości Rolnicze Polska
Wieś i Rolnictwo - IRWiR PAN
Wieś Mazowiecka - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie