Szkolenie PT RYBY 2007-2013 (październik 2013 r.)
Prezentacje przedstawione na spotkaniu z beneficjentami osi priorytetowej 5 PO RYBY 2007-2013 (Kiermusy, październik 2013).
 
Aktualny stan wdrażania (*.pdf 965 kB)
 
Zasada n+2 (*.pdf 531 kB)
 
Omówienie wniosków o dofinansowanie i płatność (*.pdf 838 kB)
 
Kontrole na miejscu operacji (*.pdf 596 kB)
 
Kontrola zamówień publicznych (*.pdf 1035 kB)
 
Informacje o końcowym okresie realizacji (*.pdf 458 kB)