Seminarium 25 września 2013 materiały
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA organizowała seminarium informacyjne dotyczące działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Program seminarium obejmował następujące zagadnienia:
 
 
Spotkanie odbyło się w dniu 25 września 2013 r. w godzinach 10.00-16.00, w sali „Imperia” budynku Centrum Bankowo-Finansowego (CBF), ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa.

Materiały do pobrania: 

 
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.