NOWE dokumenty wdrożeniowe


Unia Europejska
Europejski Fundusz Rybacki

NOWE WZORY WNIOSKÓW I UMÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 5 PO RYBY 2007-2013
obowiązujące dla wniosków o dofinansowanie składanych od 23 września 2014 roku.
Poprzednie wersje dostępne są TUTAJ 

Wniosek o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna
pobierz plik ( 329 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik ( 198 kB)
Załączniki:
Załącznik 1 - Szczegółowy kosztorys realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia
pobierz plik ( 33 kB)
Załącznik 3 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
pobierz plik ( 36 kB)

Wzór porozumienia pomiędzy FAPA a beneficjentem o dofinansowaniu operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
pobierz plik ( 228 kB)
Załączniki:
Załącznik 3 - Zestawienie finansowo - rzeczowe operacji
pobierz plik ( 15 kB)
Załącznik 4 - Szczegółowy kosztorys realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia
pobierz plik ( 39 kB)
Załącznik 5 - Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych
pobierz plik ( 1175 kB)
Załącznik 6 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność pomocy technicznej
pobierz plik ( 67 kB)

Wzór umowy pomiędzy FAPA a beneficjentem o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
pobierz plik ( 263 kB)
Załączniki:
Załącznik 3 - Zestawienie finansowo - rzeczowe operacji
pobierz plik ( 13 kB)
Załącznik 4 - Szczegółowy kosztorys realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia
pobierz plik ( 39 kB)
Załącznik 5 - Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych
pobierz plik ( 1175 kB)
Załącznik 6 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność pomocy technicznej
pobierz plik ( 67 kB)

Wniosek o płatność
Wzór wniosku o płatność w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna
pobierz plik ( 166 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik ( 62 kB)
Załączniki:
Załącznik 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie realizacji operacji
pobierz plik ( 31 kB)
Załącznik 6 - Szczegółowe rozliczenie realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia
pobierz plik ( 28 kB)
Załącznik 8 - Ewidencja pojazdu
pobierz plik ( 35 kB)
Załącznik 12 - Raport rozliczeniowy prac wykładowcy/eksperta
pobierz plik ( 41 kB)
Załącznik 14 - Oświadczenie dotyczące bankowości elektronicznej
pobierz plik ( 27 kB)
Załącznik 17 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji/etapu
pobierz plik ( 26 kB)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 5 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
pobierz plik ( 62 kB)
Instrukcja wypełniania sprawozdania
pobierz plik ( 197 kB)