1/2017/FAPA
Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz wdrożenie, serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej oprogramowania do szyfrowania i bezpiecznego składowania danych cyfrowych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: 1/2017

UWAGA!!!
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.fapa.org.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.

Data ogłoszenia:
16/11/2017

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego -
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pok. 253, II piętro, w godz. 8:30 - 16:30

Termin składania ofert:
Najpóźniej do dnia 18 grudnia 2017 r., godz. 12:00.

Dokumenty do pobrania: