Raporty FAMMU
FAMMU monitoruje następujące rynki i obszary aktywności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich:

Informacje trafiają do odbiorców poprzez cotygodniowe wiadomości i notowania z rynków. Tytuły aktualnych informacji można zobaczyć po wejściu na strony poszczególnych rynków rolnych, monitorowanych przez FAMMU. Szersze raporty są natomiast opracowywane okresowo.

Stały i ważny element działalności Zespołu stanowią analizy handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi, opracowywane w ujęciu półrocznym i rocznym (pełna wersja raportu dostępna po zgłoszeniu subskrypcji). Pierwsze takie analizy i opracowania Zespołu ukazały się w grudniu 1995 r. Od lutego 1996 roku raporty Zespołu zaczęły ukazywać się w formie cyklicznej.

FAMMU reaguje również na wyjątkowe wydarzenia na rynku rolno-spożywczym, a także na zapotrzebowanie naszych odbiorców, opracowując raporty i analizy specjalne.

Na stronie FAMMU dostępne są przykładowe wersje opracowań oraz aktualizowany spis treści cotygodniowych wiadomości. Najnowsze analizy i raporty dostępne są po wypełnieniu formularza subskrypcji.