FAMMU
Źródła informacji FAMMU


Raporty, analizy i opracowania Zespołu Monitoringu powstają w oparciu o najbardziej aktualne źródła informacji. Zespół za pośrednictwem serwisu REUTERS posiada bezpośredni dostęp do notowań z najważniejszych dla nas giełd światowych (Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Winnipeg Commodity Exchange, New York Coffee, Sugar, Cocoa Exchange, London Financial Futures and Options Exchange). Za pośrednictwem tej wielkiej agencji informacyjnej uzyskujemy natychmiastowy i bardzo wiarygodny dostęp do ogromnej ilości informacji.

Prowadzimy współpracę z takimi organizacjami i instytucjami, jak Krajowa Rolnicza Informacja Rynkowa MRiGŻ, Agencja Rynku Rolnego (ARR) oraz GISiPAR. Realizujemy także wymianę informacji z kilkoma giełdami towarowymi.

FAMMU posiada liczne kontakty międzynarodowe. Zespół rozwija współpracę i wymianę informacji z podobnymi instytucjami w innych krajach, np. w Słowacji (ATIS), Czechach (NTIS), Austrii (AMA), Chorwacji (TISUP). Bardzo dobrze funkcjonuje współpraca z niemieckim Ośrodkiem Informacji Rynkowo-Cenowej – AMI ZMP.