FAMMU
Odbiorcy naszych informacji

Zespół odpowia na zapotrzebowanie informacyjne producentów, przetwórców, eksporterów i importerów żywności oraz ich organizacji i związków branżowych. Działalność FAMMU ułatwia dostęp do obiektywnej informacji rynkowej przede wszustkim średnim i małym firmom.

Ważną grupą odbiorców informacji i analiz dostarczanych przez FAMMU stanowią ministerstwa i agencje odpowiedzialne za organizację obrotu i infrastrukturę rynku rolno-spożywczego, a także Ośrodki Doradztwa Rolniczego, banki i Izby Rolnicze.