Baza raportów z Programu Phare, SAPARD, PAOW

Restrukturyzacja polskiego sektora rolnego zapoczątkowana w 1989 r. odbywała się przy znaczącym wsparciu Unii Europejskiej i Banku Światowego. W latach 1990 - 2000, w ramach Programu Phare dla polskiego sektora rolnego, realizowano projekty koncentrujące się na przemianach w rolnictwie, harmonizacji prawa i wsparciu instytucji z otoczenia rolnictwa. Program Phare wdrażany po roku 2000 r. według nowych zasad, ukierunkowany był na wzmocnienie systemu instytucjonalnego oraz rozwój kapitału ludzkiego.

W roku 2002 uruchomiony został unijny instrument wsparcia przedakcesyjnego Program SAPARD Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) realizowany w ramach kredytu z funduszy Banku Światowego.

Część programów pomocowych realizowana była przy zaangażowaniu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, która wdrażała Phare w sektorze rolnym (do 2000 r.), SAPARD w zakresie pomocy technicznej i szkoleń zawodowych dla rolników oraz Program PAOW.

Tytuł
Kierownik
Wykonawca
Numer
Typ
Sortuj po
Wyników na stronieProsze podać kryteria szukania.