Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, wspierała inicjatywę, Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w organizacji XI Międzynarodowego Forum Finansowo-Bankowego pod tytułem „Finanse – Biznes – Edukacja - Doświadczenia w krajach Europy Środkowo–Wschodniej”.

Konferencja  odbyła  się  w  dniach  22-23.11.2018 r. w  Jachrance  pod  Warszawą.   Główne  sesje  dotyczyły  współczesnych  problemów w  finansach,  debaty  o uwarunkowaniach finansowania biznesu i infrastruktury publicznej, działalności gospodarczej i instytucji samorządowych,
a także modeli finansowania i współpracy nauki z biznesem.

Podczas sesji zwrócono uwagę na współczesne problemy w finansach, zwrócono uwagę na potrzebę wzmożonej edukacji finansowej, przystosowanej do aktualnie zachodzącym zmian. Ponadto podkreślano znaczenie systemu bankowego w gospodarce i potencjalny wpływ proporcjonalności regulacji na jego efektywność.

W  debacie  o  uwarunkowaniach  finansowania  biznesu  i  infrastruktury  publicznej,  przewodniczącym  panelu  był  prof. dr hab.  Jerzy Nowakowski  z  SGH,  a  ekspertami  byli: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska z SGH, dyrektor Instytutu Bankowości, Grzegorz Zieliński EBOR, dyrektor generalny na Polskę, Kraje Bałtyckie i Europę Środkową, dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. wiceprezes zarządu w Banku Ochrony Środowiska, Agnieszka Pietkun dyrektor Biura Sektora Publicznego w Banku Pekao, Danuta Kowalczyk prezes zarządu Fundacji FAPA Polskiej Izby Bankowości Spółdzielczej, Piotr Chrzanowski p.o. prezesa zarządu w Warszawskim Banku Spółdzielczym oraz Jacek Koziaczy prezes zarządu w Wywiadowni Gospodarczej Creditreform Polska.

Dyskutowano  między  innymi  o  problemach,  jakie  spotyka  się  przy  finansowaniu  startupów,  bo firmy rozpoczynające działalność nie mają zdolności kredytowej. Jak zauważyła prof. Małgorzata Zaleska, dla banków bardziej opłacalne jest choćby finansowanie konsumpcji.

Grzegorz Zieliński   przekonywał,   że  banki  nie   powinny  finansować  startupów,  bo  się  na  tym  nie  znają. Takie  przedsięwzięcia  korzystają  w  większości  w Europie z funduszy unijnych. Trudno też ocenić co jest startupem, a co nie jest. W trakcie dyskusji poruszano problemy, jakie spotykają spółki powoływane przez miasta, które nie działają dla osiągania zysku. Czy można je finansować na podstawie ich przyszłych dochodów? Jakimś rozwiązaniem może tu być finansowanie hybrydowe.

Jacek Koziaczy mówił o kredycie kupieckim jako znaczącym elemencie finansowania i powiązanymi z tym raportami o adekwatności płatniczej firm. Specyficzna jest sytuacja banków spółdzielczych, jeśli chodzi o finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, bo mogą one mieć pełniejszą wiedzę o takich firmach ze względu na relacje, jakie mają w lokalnej społeczności.

Prezes Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej podkreśliła znaczącą rolę bankowości spółdzielczej w funkcjonowaniu systemu bankowego w Polsce, wskazując, że ok. 10 % potencjału banków stanowi właśnie bankowość spółdzielcza, zatrudniając ok 20% osób w tym właśnie sektorze. Ponadto wskazała, że liczba placówek bankowych banków spółdzielczych wynosi około 4 tysięcy, co stanowi aż 1/3 wszystkich placówek bankowych w Polsce. Co za tym idzie, banki spółdzielcze znajdują się także w mniejszych miejscowościach stawiając w kontakcie z klientami na bezpośredniość i lokalność. Tym samym, z usług bankowości spółdzielczej korzysta ponad 3,5 mln klientów, a banki spółdzielcze znając uwarunkowania lokalne, odpowiadają ściśle na ich potrzeby.

Podsumowania forum dokonał prof. Mirosław Wasilewski wskazując na ogromną potrzebę takich spotkań, gdzie w zacnym gronie członków nauki i biznesu, podczas wspólnej debaty poruszane są ważne zagadnienia, a dokonywane analizy są niezwykle cenne dla rozwoju obu dziedzin.