• Danuta Kowalczyk – Prezes Zarządu Izby,
  • Wiesław Kozaczuk – Członek Zarządu Izby,
  • Cezary Kuśmirek – Członek Zarządu Izby.