• Wiesław Kozaczuk – Prezes Zarządu Izby,
  • Katarzyna Pruś – Członek Zarządu Izby,