Rada Sektora Wołowiny wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaproponowała szereg zmian, dzięki którym sytuacja z ubojni w Kalinowie miałaby się nie powtórzyć.

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-bydlo/zero-tolerancji-rada-sektora-wolowiny-proponuje-korzystne-zmiany/