W środę (11.09.2019)  -  na ostatnim posiedzeniu Sejmu, została wprowadzona poprawka w prawie ochrony środowiska dotycząca standardów dla kotłów.

Rolniczy, którzy chcą założyć firmę, mogą powalczyć o dotacje na nowych, korzystnych zasadach.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi proceduje się obecnie projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2019 r.

Główny Lekarz Weterynarii wystosował komunikat, w którym odradza osobom mającym styczność ze świniami chodzenie na grzyby. Ma to związek z afrykańskim pomorem świń. Apel dotyczy mieszkańców czterech wschodnich województw.

Weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.

Podkategorie