Z dniem 12 czerwca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe oraz opiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszanych – to cel nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 6 czerwca br. odbyło się posiedzenie komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzenia rządowego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, zgłoszonego do prac legislacyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z początkiem tego miesiąca Minister Finansów opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania Fundacji”, organizowanej przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGWW w Warszawie. Konferencja odbywała się w dniu 7 czerwca 2019 r.

Podkategorie