Czy współczesna żywność jest bezpieczna?

Nowe zagrożenia w produkcji żywności były przedmiotem badań przedstawionych na Narodowym Kongresie Żywieniowym.

Wraz z 2020 roku, Minister Finansów skierował do kolejnego etapu prac legislacyjnych projekt Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

W każdym regionie są jednak lokalne produkty, których nie znają mieszkańcy innych części kraju. Grzyby, karp, buraki - to oczywiste, ale okazuje się, że najważniejszym produktem łączącym wszystkie regiony są suszone owoce - potrawy regionalne z ich udziałem występują we wszystkich województwach. Dane na ich temat przygotowało MRiRW.

 

16 grudnia premierę miał „Biogaz w Polsce – raport 2020”. To kompleksowe opracowanie, które opisuje stan krajowej branży biogazowej i rekomendacje ekspertów dotyczące jej rozwoju. Raport prezentuje aktualne dane, przepisy prawne, systemy wsparcia czy możliwości finansowania inwestycji biogazowych.

Podkategorie