Lipiec okazał się fatalny dla rozwoju epidemii afrykańskiego pomoru świń. W gospodarstwach wykryto 11 kolejnych ognisk tego wirusa, po obu stronach kraju. Nowe ogniska obejmują coraz większy obszar Polski. Pojawiają się nie tylko na wschodzie, ale także na zachodzie kraju. ASF stwierdzono także w woj. mazowieckim. Zaraza jest już obecna na jednej trzeciej terytorium Polski.

30 września br. wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowanie mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu.

Pod koniec lipca tego roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zainicjował konsultacje społeczne, których celem jest zmiana wytycznych obowiązujących dotychczas w EBA a dotyczących zarządzania wewnętrznego w instytucjach finansowych.

Susza stanowi jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, społeczeństwo i całą gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, już teraz niezbędnym jest zadbanie o zasoby wodne i przeciwdziałanie dotkliwym skutkom suszy – na poziomie jednostki, społeczności lokalnych, jak i w skali całego kraju.

Podczas VI Kongresu Rolników, który obradował w dniu 23.06.br, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń informował, że pierwsza faza konsolidacji spółek skarbu państwa sektora rolno - spożywczego w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej własnie dobiega końca.

Podkategorie