Od 15 października do 13 listopada 2018 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na założenie firmy przez osoby ubezpieczone w KRUS.

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” wynosi 100 tys. zł. Wykorzystać ją można na założenie na wsi wszelkiego rodzaju biznesu, np. firmę budowlano-remontową, księgową, sklep wielobranżowy, zakład fryzjerski, obiekt gastronomiczny, usługi weterynaryjne.

Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Fundacja AgriNatura zaprasza rolników ekologicznych do udziału w projekcie „Demokratyzacja BIO”, który jest finansowany z grantu Fundacji Carrefour.

W dniu 10.08.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa). Wnioski będzie można składać od 27.08.2018 do 14.09.2018r.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi w najbliższych dniach nowy portal IRZplus, który pozwoli rolnikom dokonać zgłoszenia przez Internet np. o urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju zwierzęcia.