Wraz z początkiem września, z inicjatywy Ministra Klimatu, podjęte zostały prace nad dostosowywaniem do wymogów unijnych Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411).  

2 września otwarto największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej, które trwa do 4 września.

Ognisko zakażeń rośnie nie tylko w związku z pandemią. Powodem zagrażającej epidemii mogą być dziki, ale także przepisy dotyczące utrzymania świń na własny użytek. Istotnym mechanizmem przenoszenia choroby jest kontakt zdrowych  zwierząt z zarażoną padliną martwych dzików.

Rekomendacje: systematyczne wyszukiwanie i usuwanie padłych dzików.

Polacy łapią deszczówkę, budują oczka w ogródkach, a obok kopalnie odkrywkowe drenują wodę z gleby. Traci na tym przyroda i rolnictwo.

Podkategorie