Tworzenie innowacji to przekraczanie granic. Nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim tych w naszych głowach. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Prezentujemy wydarzenia i konkursy dedykowane różnym branżom oraz Szybką Ścieżkę otwartą na pomysły ze wszystkich dziedzin.

Wejście w życie unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, zobligowało państwa członkowskie Unii Europejskiej do implementacji jej treści do krajowych porządków prawnych.

Największe sieci fast food dostrzegły, że potrzeb osób, które ograniczają jedzenie mięsa, nie da się lekceważyć.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, wraz z początkiem lutego Rada Ministrów przeszła do kolejnego etapu prac legislacyjnych nad Krajowym Systemem e-Faktur.

Podkategorie