Według danych opublikowanych przez Bank Światowy (The World Bank) instytucje współtworzące tzw. grupę Banku Światowego zamierzają przeznaczyć do czerwca następnego roku na rzecz pomocy krajom borykającym się z problemem pandemii koronawirusa, łącznie kwoty do 160 miliardów dolarów.

Polska wieś stopniowo odchodzi od rolnictwa, a wśród jej mieszkańców rośnie poparcie dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Więcej ludzi przenosi się z miast na wieś, niż odwrotnie. Wzrasta dobrobyt mieszkańców wsi. To tylko kilka wniosków z tegorocznego raportu o stanie polskiej wsi fundacji FDPA.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Pandemia uderzy w banki ze sporym opóźnieniem, a jej skutki będą odczuwalne przez dłuższy czas. Już teraz przybywa banków, które generują straty.

W związku z koniecznością implementacji do polskiego prawa, unijnych regulacji dotyczących coraz popularniejszego handlu elektronicznego, Minister Finansów prowadzi prace dotyczące projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany w treści polskiej ustawy o VAT, związane są z wdrożeniem tzw. pakietu VAT e-commerce.

Podkategorie