Ministerstwo Finansów przeanalizowało nierówności dochodowe w poszczególnych regionach kraju.

W trakcie majówki weszła w życie nowelizacja przepisów związanych z RODO. Dwa tygodnie wcześniej opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Zmiany objęły 162 akty prawne i związane są z wieloma sektorami.

  W dniu jutrzejszym upływa termin zgłaszania uwag i zajmowania stanowiska odnośnie projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami finansowymi. Ministerstwem wiodącym w pracach nad wspomnianym projektem jest Ministerstwo Finansów.

Do końca kwietnia br. trwa okres zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych odnośnie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli. Wspomniany projekt zgłoszony został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy skierowany został do 168 związków, izb, stowarzyszeń i towarzystw reprezentujących interesy rolników, producentów i hodowców w skali całego kraju.    

W br. mija 15 lat od przyjęcia Polski do Unii Europejskiej - 1 maja 2004 r.

Podkategorie