Pod koniec zeszłego tygodnia Senat uchwalił Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 17 stycznia b.r. uchwalona przez drugą izbę ustawa, została skierowana uchwałą do izby poselskiej.

Materiały pochodzenia biologicznego i bioodpady, które wcześniej nie były poddawane recyklingowi znajdują nowe zastosowanie.

Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim kurorcie Davos obchodzi w tym roku swój 50. Jubileusz - odbędzie się w dniach 21-24 stycznia pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”.

  Wraz z ostatnim tygodniem stycznia br. do Sejmu skierowany został rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. W dniu 9 stycznia b.r. projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podkategorie