Czy staracie się zadbać o środowisko w swym życiu ?

Ministerstwo Klimatu zapowiedziało wprowadzenie programu „Moja woda” w ramach którego 100 mln złotych zostanie zainwestowanych w łagodzenie skutków suszy.

W dniu 1 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dzisiaj święto polskiego samorządu. 27 maja 1990 r. po raz pierwszy wybraliśmy radnych gmin. Samorządy są bliżej ludzi, lepiej rozwiązują codzienne problemy. Widzimy, jak przez te 30 lat odmieniły się nasze miasta, miasteczka i wsie.

        W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS CoV-2 odpowiedzialnego za wywoływanie choroby COVID-19, Minister Finansów zainicjował prace dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Podkategorie