Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Fundacja AgriNatura zaprasza rolników ekologicznych do udziału w projekcie „Demokratyzacja BIO”, który jest finansowany z grantu Fundacji Carrefour.

W dniu 10.08.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa). Wnioski będzie można składać od 27.08.2018 do 14.09.2018r.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi w najbliższych dniach nowy portal IRZplus, który pozwoli rolnikom dokonać zgłoszenia przez Internet np. o urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju zwierzęcia.

Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, rolnicy, leśnicy, przemysł spożywczy i bioprzemysł muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce. W jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów i świadczenie usług ekosystemowych w sposób zrównoważony? Jak możemy przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego? W jaki sposób możemy wspierać społeczności wiejskie w dywersyfikacji ich działalności gospodarczej? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc badania naukowe i innowacje.

Podkategorie