Pandemia uderzy w banki ze sporym opóźnieniem, a jej skutki będą odczuwalne przez dłuższy czas. Już teraz przybywa banków, które generują straty.

W związku z koniecznością implementacji do polskiego prawa, unijnych regulacji dotyczących coraz popularniejszego handlu elektronicznego, Minister Finansów prowadzi prace dotyczące projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany w treści polskiej ustawy o VAT, związane są z wdrożeniem tzw. pakietu VAT e-commerce.

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. 

Posłowie przyjęli w piątek - 23.10.2020 r. stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) zainicjował konsultacje społeczne w celu dokonania kompleksowego przeglądu wytycznych związanych ze zgłaszaniem najważniejszych incydentów dotyczących realizacji Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2).

Pokojowa Nagroda Nobla 2020 roku została przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu ( World Food Programme), oenzetowskiej agendzie zwalczającej globalną klęskę głodu.

Podkategorie