11 grudnia tego roku upływa termin wyznaczony przez Ministra Finansów na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego.

Według zaproponowanego przez Komisję Europejską budżetu na lata 2021-2027 - na Wspólną Politykę Rolną będzie o 5% mniej, a na Politykę Spójności o 7 % mniej. Wynika to z zakładanego Brexitu.

Wśród nich są te realizowane w ramach PROW 2014-2020.

Jedną z pierwszych ustaw uchwalonych przez Sejm RP IX kadencji jest Ustawa o zmianie ustawy, o podatku akcyzowym.

200,9 mln euro przeznaczy Unia Europejska w 2020 r. na promocję unijnych produktów rolno - spożywczych w UE i poza nią.

Podkategorie