Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach PROW 2014-2020.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020 i w tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na założenie firmy przez osoby ubezpieczone w KRUS.

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” wynosi 100 tys. zł. Wykorzystać ją można na założenie na wsi wszelkiego rodzaju biznesu, np. firmę budowlano-remontową, księgową, sklep wielobranżowy, zakład fryzjerski, obiekt gastronomiczny, usługi weterynaryjne.

Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Podkategorie