Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. 

Posłowie przyjęli w piątek - 23.10.2020 r. stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) zainicjował konsultacje społeczne w celu dokonania kompleksowego przeglądu wytycznych związanych ze zgłaszaniem najważniejszych incydentów dotyczących realizacji Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2).

Pokojowa Nagroda Nobla 2020 roku została przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu ( World Food Programme), oenzetowskiej agendzie zwalczającej globalną klęskę głodu.

Od 26 października 2020 r. do 24 listopada 2020r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Związki i organizacje rolnicze apelują w sprawie tzw. piątki dla zwierząt. Część z nich kieruje pisma do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera. Inni natomiast nawołują do uczestnictwa w kolejnym strajku.

Podkategorie