W dniu 8 stycznia, Sejmowa Komisja Finansów w swoim sprawozdaniu, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, rekomendowała izbie niższej legislatywy uchwalenie przesłanego do komisji projektu ustawy.

Po długich negocjacjach Polski z zagranicznymi darczyńcami łącznie 50 mln euro trafi do organizacji pozarządowych.

Początek roku dla polskich hodowców drobiu i producentów jaj nie okazał się szczęśliwy. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (podtyp H5N8) wróciła do Polski po trwającej zaledwie dwa i pół roku przerwie.

                W dniu 27 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Unijne rolnictwo po 2020 r. musi w większym niż dziś stopniu uwzględniać wymogi środowiskowe.

Podkategorie