Komisja Europejska ściśle powiązała rozwój i przyszłe finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko.

W dniu wczorajszym opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy - o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, którego wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości. Wspomniany projekt skierowany został w trybie konsultacji publicznych do Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz licznych organizacji pozarządowych, w tym m.in.: Związku Banków Polskich, Business Center Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederacji Lewiatan oraz izb samorządu zawodowego. Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa w dniu 3 czerwca br.

Dąb Chrobry został uznany za pomnik przyrody 1966 r. Jego obwód wynosił ok. 992 centymetrów, wysokość 29 m. Drzewo wykiełkowało około 1250 roku - jego wiek był datowany na 760 lat.

Jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających - przede wszystkim pszczół. W Polsce najbardziej znana jest pszczoła miodna.

Mleko i produkty mleczne tanieją , ale tylko u producenta.

Podkategorie