W dniu 27 marca 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Planowana dyrektywa, która wdrożona do porządków krajowych miałaby zostać 2021 r., zmienia wykorzystanie używanych w życiu codziennym drobnych jednorazowych wyrobów plastikowych, a tym samym znacząco wpłynie na życie każdego obywatela Unii Europejskiej.

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, więc szkolnym sklepikom zakazano handlu chipsami, batonami, a nawet drożdżówkami. Ale nabieramy ciała nie tylko dlatego, że jemy niezdrowo. Jedzenie uważane za zdrowe także staje się śmieciowe.

Z końcem maja Minister Finansów rozpoczął procedowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

W drugiej połowie maja b.r. Minister Finansów opublikował, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

„Mazowsze to region (…) konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym…”

Podkategorie