4 marca br. Minister Finansów rozesłał w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz w trybie konsultacji publicznych projekt Ustawy o zmianie ustawy, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Samorządność lokalna jest wielkim osiągnięciem demokratycznej transformacji Polski. W ciągi trzech dekad samorząd terytorialny zdobył uznanie i zaufanie Polek i Polaków.

Według danych Eurostatu, w styczniu 2020 r. ceny detaliczne żywności w UE-27 (bez Wielkiej Brytanii) były o 2,8% wyższe niż rok wcześniej. W Polsce wzrost wyniósł 8,1% w relacji rocznej i był najsilniejszy w całej Unii - informuje Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego w BNP Paribas.

Coraz więcej organizacji zrzeszających przedsiębiorców, jednostek naukowych i publicystów krytycznie wypowiada się o nowym podatku. Nowy podatek od cukru nie przyniesie pożądanych prozdrowotnych efektów, a na pewno uderzy w gospodarkę, rolników, producentów i konsumentów.

Podkategorie