Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej zawarła Porozumienie o współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Biznesu
sp. z o.o., poszerzając tym samym dotychczasowy zakres działalności o działania doradczo - restrukturyzacyjne na rzecz banków spółdzielczych i ich klientów.   

W ramach WPR na lata 2014-2020 zostanie zainwestowanych około 32 mld EUR w polski sektor rolny i obszary wiejskie. Część kluczowych priorytetów politycznych WPR została określona na poziomie europejskim - miejsca pracy i wzrost, trwałość, modernizacja, innowacyjność i jakość. Polska miała zapewnioną swobodę w dostosowaniu zarówno płatności bezpośrednich, jak i programu rozwoju obszarów wiejskich do własnych szczególnych potrzeb.

W latach 2007-2013 WPR przeznaczyła ponad 25,1 mld EUR na sektor rolny i obszary wiejskie w Polsce, aby ustabilizować dochody rolników, zmodernizować   
i zwiększyć stabilność polskich gospodarstw rolnych oraz zabezpieczyć dostawy bezpiecznej, niedrogiej i dobrej jakości żywności dla swoich obywateli.

Copa-Cogeca - europejska organizacja zrzeszająca związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, reprezentująca interesy rolników w UE organizuje w dniach 10-12 października 2018 r. w Linz w Austrii kongres europejskich rolników pod hasłem „Wyżywić Europę Jutra”.