Raport Polska wieś 2020 trafia do rąk Czytelników w wyjątkowym momencie.

To nowa, niebezpieczna faza pandemii – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Po pół roku walki z koronawirusem liczba przypadków choroby COVID-19 przekroczyła 9 mln. W minioną niedzielę zgłoszono 183 tys. nowych, najwięcej od początku epidemii. Zmarło już 468 tys. osób.

W ostatni piątek, tj. 19 czerwca Marszałek Sejmu skierowała do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt Ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Jak wskazano w treści art. 1 ust. 1 projektu określa on zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanych dalej „należnościami handlowymi”, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19. Zgodnie z projektem (art. 1 ust. 2) do należności handlowe względem których stosowane ma być przejęcie ryzyka zaliczyć można należności:

3 czerwca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej skierował do Sejmu projekt Ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Tego samego dnia Marszałek Sejmu skierowała projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym izby niższej. 4 czerwca odbyło się trzecie czytanie projektu, w głosowaniu nad całością projektu ustawy, za jej przyjęciem opowiedziała się większość posłów, bowiem aż 430. Dzień później ustawa została przekazana do Senatu. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że intencją wnioskodawcy, tj. Prezydenta RP jest jak najszybsze wejście ustawy w życie.

W drugim tygodniu czerwca br. Minister Sprawiedliwości zainicjował prace związane z Ustawą o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Z tego też powodu, stosowny projekt ustawy skierowany został do uzgodnień międzyresortowych oraz w trybie konsultacji publicznych do licznych organizacji pozarządowych zarówno samorządu gospodarczego, vide: Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Business Center Clubu, Związku Przedsiębiorstw Finansowych jak i samorządu zawodowego – Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej czy też Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów. Czas zgłaszania uwag do projektu ustawy określony został na czternaście dni od daty otrzymania pisma, tym samym w połowie miesiąca projekt skierowany zostanie do dalszego procedowania.

Podkategorie