Złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomości rolnych - zakłada projekt nowelizacji ustawy ws. obrotu ziemią. Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

 

                Z początkiem marca br. Minister Finansów zainicjował prace nad projektem rozporządzenia, którego celem jest wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zmianami).

Właściciele małych gospodarstw mają kolejną szansę, aby złożyć wniosek i uzyskać pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 28 lutego do 29 marca 2019 r.   

Patronat Honorowy nad instytucją dialogu społecznego w rolnictwie, pt. Porozumienie Rolnicze objął: prezydent Andrzej Duda, z udziałem sekcji „Wieś i rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkategorie