Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało aneksy do Planów Urządzania Lasu dla dwóch jej Nadleśnictw - Białowieży i Browska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło decyzje dotyczące Planów Urządzania Lasu dla puszczańskich Nadleśnictw Białowieża i Browsk w 100-lecie Białowieskiego Parku Narodowego. Nastąpiło to mimo, iż naukowcy i organizacje pozarządowe przestrzegali, że aneksowania należy zaniechać, bo nie mają one ani prawnego, ani przyrodniczego uzasadnienia.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Białowieży Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, przekonywał: - Polska wypełnia wyrok TSUE. Przyjęcie nowego aneksu do „Planu urządzania lasu” dla nadleśnictw Białowieża i Browska jest jedyną możliwością prawną zmiany aneksu z 2016 r., który był powodem konfliktu z UE. Pozwoli na podjęcie prac w zakresie ochrony czynnej.  ( czyli dalszej wycinki???)

Aneks zakłada , że do końca 2021 r Nadleśnictwo Białowieża będzie mogło pozyskać do 4,3 tys. m sześc. drewna. Edward Siarka zastrzegał, że wycinka nie będzie prowadzona w okresie lęgowym i w obszarach drzewostanów ponadstuletnich.

W przypadku Nadleśnictwa Browsk większość prac (79%) zostanie przeprowadzona poza obszarem kompleksu Puszczy Białowieskiej. Aneks zakłada pozyskanie do 14 tys. m sześc. drewna.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny zapewniał, że zgodnie z aneksami kluczową sprawą będą m.in. zapewnienie bezpieczeństwa w puszczy i dostęp  do drewna opałowego dla miejscowej ludności.

Zgoda na wycinkę w Puszczy Białowieskiej podpisano w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Trzeba mieć tupet.