Weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.

21 sierpnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jak również rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania. Podstawą prawną wydania rozporządzenia stanowi art. 48a ust. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430).

Ułatwienia będą dotyczyć m.in. wypłacania zaliczek płatności bezpośrednich oraz środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

W drugiej połowie sierpnia upływa termin składania uwag do projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Podkategorie