Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji oraz produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Zainicjowanie w tym tygodniu przez Ministra Finansów prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), powszechnie zwanej jako ustawą o VAT, w chwili obecnej są na etapie konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. W ramach prowadzonych konsultacji publicznych projekt nowelizacji skierowany został do licznych organów samorządu zawodowego, izb gospodarczych czy też stowarzyszeń, federacji i związków. Podkreślić należy fakt udziału w procesie konsultacji Związku Banków Polskich.

W dniu wczorajszym opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Prace prowadzone są pod kierunkiem Ministra Finansów, który zainicjował jednocześnie etap prac konsultacyjnych w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

W mijającym tygodniu Ministerstwo Aktywów Państwowych wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości podjęło kolejny etap prac nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt za realizację którego odpowiedzialny jest Minister Aktywów Państwowych został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

"COVID jest okropny, ale zmiany klimatyczne mogą być jeszcze gorsze" – stwierdza Bill Gates. Jak podkreśla, z kryzysu wywołanego koronawirusem można wyciągnąć lekcje, które posłużą w walce ze zmianami klimatu. "Fakt, że dramatycznie wyższe temperatury wydają się odległe w przyszłości, nie sprawia, że są mniejszym problemem" – podkreśla miliarder.

Podkategorie