Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, rolnicy, leśnicy, przemysł spożywczy i bioprzemysł muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce. W jaki sposób możemy zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów i świadczenie usług ekosystemowych w sposób zrównoważony? Jak możemy przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego? W jaki sposób możemy wspierać społeczności wiejskie w dywersyfikacji ich działalności gospodarczej? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc badania naukowe i innowacje.

Od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r. producenci rolni, prowadzący gospodarstwa rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zabezpieczenie swoich gospodarstw pod względem biologicznym.

W środę 8 sierpnia br. ostatecznie weszły w życie przepisy, które nakładają na banki obowiązek prowadzenia darmowych tzw. podstawowych rachunków płatniczych. W ramach darmowej usługi można będzie w banku dokonać do 5 transakcji lub wypłat miesięcznie.

Spowodowane tegoroczną suszą straty oszacowano na ponad 1,2 mld zł. Szkody odnotowano w 134,6 tys. gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 2,2 mln ha, w tym ponad 223 tys. hektarów upraw zostało zniszczonych w ponad 70 procentach.

3 sierpnia br. Minister Finansów rozesłał pismo, w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, w związku z zakończeniem pierwszego etapu prac nad projektem: Rozporządzenia  w sprawie trybu i warunków postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.