Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu br., w porównaniu z marcem 2019 r., ceny żywności wzrosły o 8,6 %.

W związku ze zmianami w prawie Unii Europejskiej Minister Finansów podjął działania legislacyjne na rzecz implementacji w prawie polskim nowych przepisów unijnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Stąd też 24 kwietnia br. 8 kwietnia Minister Finansów w ramach konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych rozesłał do zaopiniowania projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Polska od połowy lat 90. zmaga się permanentną suszą letnią, a ostatnie lata były pod tym względem najgorsze od kilku dekad. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała w najbliższym czasie się poprawić. Jest wręcz przeciwnie. - Możemy mieć najsilniejszą suszę od pięćdziesięciu lat - powiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Branża żywnościowa jest strategiczną dla społeczeństwa. Zakłady przetwórstwa spożywczego, jak wszystkie firmy obecnie w kraju, stają przed licznymi wyzwaniami, których przezwyciężenie determinuje utrzymanie łańcucha dostaw, ale również utrzymanie ładu społecznego.

W dniu 31 marca b.r. do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych, w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Projekt ten, przyjęty w szybkim tempie przez Radę Ministrów, został skierowany w tym samym dniu do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. Wspomnieć należy, że projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Podkategorie