Rada Ministrów przyjęła 2 lipca 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające w Polsce mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)  jako sposób regulowania zobowiązań między przedsiębiorcami.

Do dnia 8 lipca b.r. trwać ma okres zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Unia Europejska nie znalazła dowodów na systemową dyskryminację konsumentów w Europie Środkowowschodniej ze strony producentów spożywczych.

W drugiej połowie czerwca 2019 roku Minister Finansów opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków.

Podkategorie