Poniedziałek, 18 stycznia, pierwsza fala mrozów. Mieszkańcy podwarszawskiego Józefowa uchylają okna i czują gorzkie, osadzające się w nosie i na tylnej ścianie gardła drobinki. To nie złudzenie: wskaźniki w Józefowie pokazują, że norma pyłów zawieszonych wynosi 1300 proc. W samej Warszawie – 500 proc. Pyły PM2.5 i PM10 to główne składniki smogu, który w mroźne dni wisi nad naszymi głowami gęstą chmurą. Wdziera się przez okna, drzwi, antycovidowe maski.

Z końcem stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Gwałtowny wstrząs, jakim jest pandemia, prowadzi często do radykalnych postulatów całkowitej reformy systemu społeczno-gospodarczego. Jak w przypadku większości kryzysów, biedni wyjdą z obecnego biedniejsi, a nierówności na świecie i wewnątrz krajów się powiększą.

Nie ulega wątpliwości, że w systemie gospodarki wolnorynkowej  szczególnie istotne znaczenie spełniają przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych zostanie w najbliższym czasie poddana nowelizacji, której potrzeba wynika z konieczności wdrożenia do prawa krajowego treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i 2014/59/UE.

Podkategorie