Jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających - przede wszystkim pszczół. W Polsce najbardziej znana jest pszczoła miodna.

Mleko i produkty mleczne tanieją , ale tylko u producenta.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu apeluje do premiera o interwencję, która uratuje branżę przed długotrwałym kryzysem.

12 mln Polaków cierpi na różnego rodzaju choroby związane z nieprawidłowym żywieniem. Chociaż mamy na ten temat coraz większą wiedzę, zbilansowanej diety nie ma wśród naszych priorytetów.

Nie ma czegoś takiego jak plastik. To potoczne określenie wielu różnych tworzyw sztucznych. Plastik jest materiałem XX wieku.

Podkategorie