Od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 października 2018 roku. To niezwykłe święto i ważne wydarzenie, okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale również impuls do podejmowania nowych wyzwań, odważnych decyzji i planów na przyszłość.

Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach PROW 2014-2020.

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020 i w tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.