Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu swoje pierwsze „orędzie o stanie Unii”.

Nowe przepisy znacznie zwiększą uprawnienia organizacji prozwierzęcych – w sądach, urzędach i przy interwencjach w pseudoschroniskach.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury  Energetycznej, podjął we wrześniu br. prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284, 1086). Ta strategiczna dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego państwa ustawa reguluje zagadnienia związane z budową i eksploatacją linii najwyższych napięć, sieci przesyłowych, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów. Wspomniany akt prawny jest narzędziem umożliwiającym sprawną realizację inwestycji związanych z szeroko rozumianą sferą bezpieczeństwa energetycznego.

Hasło Forum  - " Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota".

Od stycznia wejdzie w życie tzw. opłata cukrowa,

Podkategorie