26 września br. ukazał się projekt Ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, zgłoszonej do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania przez wnioskodawcę, tj. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

W dniu 12 września 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej partnerem Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego.

W dniach 11-13 września 2019 r. Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadł zaszczyt zorganizowania cyklicznej, dorocznej Konferencji Katedr Finansów.

Zostanie powołany Narodowy Holding Spożywczy.

Podkategorie