Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało aneksy do Planów Urządzania Lasu dla dwóch jej Nadleśnictw - Białowieży i Browska.

We wtorek (9 marca) Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma ogłosić decyzje dotyczące aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża i decyzje co do innych puszczańskich nadleśnictw. Tymczasem naukowcy są pewni:" Aneksowania Planów Urządzenia Lasu dla trzech nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej należy zaniechać". Informacja o aneksie do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża ma zostać ogłoszona dziś po południu. To aneks określa skalę cięć drzew w Puszczy Białowieskiej.

W dniu wczorajszym Komisja Europejska zaprezentowała zalecenia mające umożliwić udzielanie skutecznego wsparcia na rzecz rozwoju zatrudnienia po okresie pandemii COVID-19. Wspomniane działania występujące pod nazwą Recommendation on Effective Active Support to Employment following the COVID-19 crisis, tj. Skuteczne Aktywne Wspieranie Zatrudnienia w Następstwie Kryzysu związanego z COVID-19 (w skrócie: EASE), stanowią inicjatywę realizowaną w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Za pomocą programu EASE Komisja Europejska zamierza stopniowo przechodzić od środków nadzwyczajnych, które były podejmowane w celu zachowania miejsc pracy w czasie pandemii COVID-19 ku nowym środkom potrzebnym do ożywienia gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu. Zamierzeniem Komisji jest wspieranie zarówno procesu tworzenia nowych miejsc pracy jak i migrację z jednego miejsca zatrudnienia do drugiego, w tym w kierunku takich sektorów na rynku pracy jak cyfrowy i ekologiczny.

Z końcem lutego w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021 poz. 371) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Czy świat czeka wojna o wodę? Czy zabraknie jej w Polsce?

Ziemia to niebieska planeta, bo większość jej powierzchni pokrywają morza i oceany. Daje to złudne wyobrażenie nieprzebranych zapasów zdatnej do użytku wody. Nic bardziej mylnego. Głównie wykorzystujemy bowiem zasoby wody słodkiej, która stanowi jedynie ok. 2,5 proc. całych zasobów wodnych świata. Co ważne – większość z niej zamknięta jest w postaci lodowców i pól lodowych bądź znajduje się pod ziemią.

Podkategorie