Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority) oficjalnie poinformował, że zamierza wraz z końcem września wycofać ustanowione z początkiem kwietnia tego roku wytyczne dotyczące ustanowienia moratoriów na spłatę kredytów.

Sygnatariusze Listu deklarują zgodną współpracę i wzajemną pomoc nad dalszym rozwijaniem zdalnej bankowości, zainicjowaną wdrożeniem projektu BS API, a także dopracowaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w obszarze budowy systemu i wymiany danych w ramach Zrzeszeń, jako istotnego warunku dla optymalizacji procesu przygotowywania przez banki spółdzielcze sprawozdawczości.

W związku z koniecznością wydania rozporządzenia do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) Minister Finansów podjął prace nad projektem Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu swoje pierwsze „orędzie o stanie Unii”.

Nowe przepisy znacznie zwiększą uprawnienia organizacji prozwierzęcych – w sądach, urzędach i przy interwencjach w pseudoschroniskach.

Podkategorie