Sektor Spożywczy. Płynność finansowa branży.

 1. Negatywne skutki pandemii odczuły niemal wszystkie branże produkcji żywności.
 2. Poziom niewypłacalności w branży do lipca 2020 wzrósł o 22% w stosunku do tego samego okresu roku 2019.
 3. Największy wzrost niewypłacalności miał miejsce w produkcji rolnej – ponad 50%.
 4. W pierwszym półroczu 2020 wzrosły średnie opóźnienia w płatnościach z 11 do 14 dni w porównaniu do tego samego okresu roku 2019.
 5. Najbardziej na pandemii ucierpiały branże, w których dużą rolę odgrywa eksport (m.in. mięsna, nabiał).
 6. Duże spadki w obrotach zanotowały branże, które miały znaczący udział rynku HoReCa (m.in. napoje).
 7. Zamrożenie gospodarki i przez to ograniczenia w dostępie do sklepów stacjonarnych (marzec–maj) także w branży spożywczej miało wpływ na spadek obrotów.
 8. Na płynność przekłada się niezmiennie presja ze strony dużych hurtowników i dystrybutorów na wydłużanie terminów płatności u dostawców branży.

RESUME:

14  dni - średnie opóźnienie płatności,

22%  - wzrost poziomu niewypłacalności w branży spożywczej,

50%  - wzrost niewypłacalności w produkcji rolnej.

Perspektywy i wyzwania rynkowe.

 1. Zapowiedź fali pandemii – potrzeba przygotowania się na nowe ograniczenia.
 2. Rosnąca inflacja cen usług i pracy przy możliwym spadku popytu i recesji.
 3. Odzyskanie poziomu eksportu sprzed pandemii – trudną sytuację rynkowa szczególnie na rynku europejskim (m.in. Brexit).
 4. Pogarszająca się płynność branży skutkująca wzrostem opóźnień i w dalszej perspektywie niewypłacalności firm.
 5. Konieczność radzenia sobie w przypadku kwarantanny części, bądź całej załogi firmy (m.in. branża mięsna).
 6. Ciągle ograniczone zamówienia przez HoReCa, które nie wróciło jeszcze do pełni możliwości sprzed pandemii
 7. Funkcjonowanie w warunkach szybko rosnących kosztów (podatek cukrowy, opłata mocowa, podatek od plastiku, podatek od handlu, rosnące koszty surowców i pracy).
 8. Zmieniające się nawyki żywieniowe społeczeństwa zagrożeniem dla niektórych branż (m.in. mięso, słodycze, napoje).

Źródło: A company of Allianz