W dniu 9 stycznia br. Minister Sprawiedliwości zainicjował nowelizację przepisów Kodeksu karnego skarbowego, przesyłając w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy. Wskazany projekt ustawy został również przesłany w trybie opiniowania m.in. do: Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji mija 23 stycznia tego roku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 16 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 7,7 mld zł.

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Podkategorie