Patronat Honorowy nad instytucją dialogu społecznego w rolnictwie, pt. Porozumienie Rolnicze objął: prezydent Andrzej Duda, z udziałem sekcji „Wieś i rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Celem podjętej inicjatywy jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi.

 W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze wspomnianym projektem, ogłoszony został przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii równolegle projekt Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Drugi z wymienionych projektów zawiera w swej treści przepisy o charakterze dostosowującym, przejściowym i zmieniającym. Podkreślić należy, że nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu nie poddanie nowelizacji dotychczas obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.      ( Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177), lecz zastąpienie jej całkowicie nowym aktem prawnym. W chwili obecnej trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe, które zakończyć się mają z końcem lutego.

Rada Sektora Wołowiny wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaproponowała szereg zmian, dzięki którym sytuacja z ubojni w Kalinowie miałaby się nie powtórzyć.

Podkategorie