W dniu 17 października br. Prezydent RP podpisał Ustawę o spółdzielniach rolników. Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie przepisów regulujących zasady tworzenia, organizacji, działalności i likwidacji spółdzielni rolników i ich związków oraz wzmocnienie form spółdzielczych w rolnictwie.

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 10 października br. Minister Finansów skierował w ramach procesu uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, tego samego dnia wspomniany projekt przesłany został do konsultacji publicznych do organizacji pozarządowych (konkretnie piętnastu), m.in.: takich jak: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo -  Kredytowa, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu czy też Izba Domów Maklerskich.

W terminie od dnia 16 listopada do dnia 17 grudnia 2018 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1,2 mld zł przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 436 tys. rolników w pierwszych sześciu dniach wypłaty 70-procentowych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.

Podkategorie