„Mazowsze to region (…) konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym…”

Na szczególną uwagę zasługują przepisy, które weszły w życie 18 maja 2018 r., regulujące możliwość zatrudnienia przez rolników pracownika do pomocy przy zbiorach.

Minister Finansów zainicjował z dniem 10 maja br. proces nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

                Z początkiem maja br. Minister Finansów podjął działania legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do systemu prawnego projektu Rozporządzenia w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego.

Podkategorie