Związki i organizacje rolnicze apelują w sprawie tzw. piątki dla zwierząt. Część z nich kieruje pisma do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera. Inni natomiast nawołują do uczestnictwa w kolejnym strajku.

Apel do marszałków Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera RP wystosowało 5 organizacji związanych z branżą mleczarską. Sprzeciwiają się oni m.in. wprowadzeniu zakazu uboju rytualnego. Według hodowców powyższy zakaz spowoduje utratę kontraktów, oraz zmniejszenie i tak już niskiej opłacalności produkcji bydła. W dłuższym okresie czasu doprowadzi to natomiast do zachwiania płynności finansowej. Ponadto, pociągnie to za sobą likwidację kilkunastu tysięcy miejsc pracy zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle.

Związki i organizacje apelują i przypominają, że rynek wołowiny w Polsce opiera się przede wszystkim na rynkach zewnętrznych. Natomiast ograniczenie eksportu wołowiny doprowadzi do spadku cen mięsa, co w efekcie odbije się na opłacalności produkcji mleka.

Apel 5 organizacji w sprawie noweli ustawy o ochronie zwierząt, które sprzeciwiają się wprowadzeniu zakazu uboju bydła na cele religijne i rozszerzeniu kompetencji organizacji prozwierzęcych. Swoją wolę wyraziły 5 października br. podczas spotkania w Warszawie w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

  1. Polska Izba Mleka,
  2. Związek Polskich Przetwórców Mleka,
  3. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,
  4. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
  5. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Obawy hodowców budzi także fakt zwiększenia zakresu działania tzw. organizacjom prozwierzęcym. Uważają, że wiąże się to z ogromnym ryzykiem przenoszenia chorób w gospodarstwie. 

Organizacje i związki apelują, a także zachęcają rolników, plantatorów, hodowców i producentów do czynnego udziału w manifestacji zaplanowanej na 13 października w Warszawie.