Od 26 października 2020 r. do 24 listopada 2020r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Wsparcie finansowe z PROW 2014 – 2020 skierowano do dwóch grup beneficjentów.

Po pierwsze mogą z niego skorzystać:

 • rolnicy
 • domownicy
 • małżonkowie rolników

Osoby te otrzymają dofinansowanie, jeżeli wyrażają chęć prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Osoby ubiegające się o powyższą pomoc mogą otrzymać dofinansowanie do 500 tys. zł.

Dotacja na małe przetwórstwo i RHD może również trafić do rolników, lub ich małżonków. Pod warunkiem, że są w trakcie prowadzenia, lub podejmą się działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach RHD.

Dofinansowanie jako refundacja kosztów poniesionych na inwestycje

Pomoc, jaką można otrzymać w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”,  przyznawana jest w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych. 

Dotację można wykorzystać na inwestycje służące przetwórstwu np.:

 • mleka, mięsa
 • owoców, warzyw
 • zbóż

Ponadto, możliwe jest przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne, a także zamrażanie, lub przechowywania produktów rolnych.

Katalog inwestycji obejmuje również:

 • budowę, rozbudowę, bądź modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności
 • zakup, oraz instalację maszyn, lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania
 • dostosowanie pomieszczeń pomocniczych
 • przygotowanie pomieszczeń gospodarczych
 • zakup maszyn i urządzeń słyszących ochronie środowiska

Wnioski o małe przetwórstwo i RHD będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Rolnicy mogą składać je osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź tradycyjnej.

Źródło: ARiMR