Rolnicy, którzy chcą otrzymywać dopłaty bezpośrednie mają czas na wysłanie wniosku o płatność do 15 maja.

 Wnioski mogą zostać złożone po tym terminie, można go złożyć do 10 czerwca.  Jednak w takiej sytuacji potrącany jest 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień opóźnienia.

Rolnicy składają obowiązkowo wnioski o dopłaty bezpośrednie przez Internet. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową ARiMR.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać z pomocy doradców ODR oraz pracowników ARiMR.  Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie w wyjątkowej sytuacji.

W ramach dopłat bezpośrednich rolnicy mogą ubiegać się m.in.:

 1. o jednolitą płatność obszarową,
 2. dopłaty za zazielenianie,
 3. dla młodego rolnika,
 4. płatność dodatkową,
 5. dopłaty do bydła.

Z upraw dopłaty są przewidziane m.in.:

 1. do roślin strączkowych na ziarno,
 2. roślin pastewnych,
 3. ziemniaków skrobiowych,
 4. buraków cukrowych.

W aplikacji eWniosekPlus można ubiegać się także o dopłaty obszarowe z PROW, czyli:

 1. płatności ONW,
 2. pomocy na zalesianie czy premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową.

 źródło: Tygodnik poradnik rolniczy