http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Agroenergia". Program ma m.in. na celu dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości powietrza.