Wielki Dzień Pszczół, corocznie obchodzimy 8 sierpnia - warto świętować, by uhonorować wkład owadów w rozwój całego sektora agro. 

W marcu br. przekazany został do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022.

Został przygotowany na podstawie zgłoszeń organizacji pszczelarskich. Dotyczyły one zapotrzebowania na zwiększenie środków finansowych. Hodowla pszczół nie tylko przynosi zyski ze sprzedaży miodu i wosku, wpływa ona na ogólną populację pszczół w środowisku. Zaś liczebność populacji pszczół wpływa bezpośrednio na jakość ekosystemu  i jego bioróżnorodność. Rozmnażanie 80% gatunków roślin uzależniona jest od obecności owadów zapylających.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa zakłada budżet na poziomie 32,5 mln euro, który będzie finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego ( po 50%) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Program zakłada następujący rozkład środków wsparcia:

  1. pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy ( 44% budżetu),
  2. zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy ( 33% budżetu),
  3. racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli ( 4% budżetu),
  4. środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli ( 18% budżetu),
  5. poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku ( 1% budżetu).

O refundację poniesionych kosztów finansowych mogą się ubiegać organizacje pszczelarskie działające w formie:

  1. związków pszczelarskich,
  2. stowarzyszeń pszczelarzy,
  3. zrzeszeń pszczelarzy,
  4. spółdzielni pszczelarskich,
  5. grup producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej,

Końcowymi beneficjentami wsparcia będą producenci produktów pszczelarskich posiadający pnie pszczele, wpisani do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Żródło: Biuletyn informacyjny MRiRW 6/2019, s.8-9

Post scriptum:

Naukowcy Z SGGW wyprodukowali miód suszony, który zawiera 80% miodu naturalnego. Ulepszona wersja miodu suszonego jest zdecydowanie innowacyjna.