Małe firmy mają szczególny problem z innowacyjnością.

Przedsiębiorstwa te są najsłabiej wyposażone w komputery oraz dostęp do internetu – wskazuje najnowszy „ Raport o stanie sektora MŚP w Polsce” - opracowany przez PARP.  W przypadku średnich firm jest nieco lepiej, ponieważ co trzecia z nich jest „aktywna innowacyjnie”. Podobnie wygląda to w przypadku mikrofirm.

            Barierą we wszystkich przypadkach są przede wszystkim koszty. W 60 proc. przedsiębiorstw inwestycje te są finansowane ze środków własnych. Małych przedsiębiorców nie stać na utrzymanie kilku licencji na różnego rodzaju oprogramowania.

            Wyniki badań GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w ostatniej dekadzie wskazują na zmniejszenie działalności innowacyjnej firm w Polsce. Ostatni okres badawczy z najwyższym udziałem firm innowacyjnych przypadł na lata 2006-2008, gdy na światowych rynkach rozpoczął się kryzys gospodarczy. Prawdopodobnie sytuacja światowa wpływa pośrednio na zachowania przedsiębiorców, w tym ograniczanie działalności innowacyjnej i obserwowane spowolnienie gospodarcze. 

Według najnowszych danych GUS w latach 2015-2017 udział innowacyjnych przedsiębiorstw ogółem wyniósł 14,5 proc. i był niższy o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wynikami z badania 2014-2016.

            Obecnie w naszym kraju działa 54 tys. małych firm, które stanowią 3 proc. polskiego sektora przedsiębiorstw. Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że na tysiąc mieszkańców przypada średnio 58,6 mikrofirmy. Stanowią 96 proc. wszystkich przedsiębiorstw, a dwie trzecie z nich to firmy jednoosobowe.

Źródło: Rzeczpospolita, 09.10.2019