200,9 mln euro przeznaczy Unia Europejska w 2020 r. na promocję unijnych produktów rolno - spożywczych w UE i poza nią.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział - „Wspieramy producentów unijnych, promując ich produkty w UE i poza jej granicami”

Ponad połowa budżetu (118 mln euro) zostanie przeznaczona na kampanie na rynkach krajów spoza UE, które mają duży potencjał rozwoju. Są to m.in. Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Kwalifikujące się sektory obejmują przetwory mleczne i sery, oliwki stołowe oraz oliwę i wina.

KE oczekuje, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i poziom konsumpcji unijnych produktów rolno – spożywczych, podniosą ich status oraz zwiększa ich udział w rynku w tych krajach.

Kampanie będą również informować unijnych i globalnych konsumentów o różnych unijnych systemach i znakach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne. Dodatkowym celem kampanii będzie też zwrócenie uwagi na wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, jak również na różnorodność produktów rolno - spożywczych UE. Ponadto w UE nacisk zostanie położony na promocję zdrowego odżywiania i zwiększenie spożycia warzyw i owoców.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2020 r. zostaną opublikowane w styczniu 2020 r. Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno -spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne.

Źródło: www.portalspozywczy.pl