Jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających - przede wszystkim pszczół. W Polsce najbardziej znana jest pszczoła miodna.

Ogromnym zagrożeniem jest intensyfikacja rolnictwa, nadmierne czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu.

Chrońmy pszczoły - zbyt wiele im zawdzięczamy.

Ograniczenie pestycydów arcyważne dla ochrony zapylaczy.

W kwietniu 2018 r. Unia Europejska zakazała stosowania trzech pestycydów neonikotynoidowych, po tym, jak wykazano, że stanowią one duże zagrożenie dla pszczół. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak wyjątkowe odstępstwa dotyczące ich stosowania, skazując miliony pszczół na kontakt ze szkodliwymi substancjami.

Rozwiązania.

Dowody naukowe potwierdzają, że neonikotynoidy i inne pestycydy są w dużym stopniu odpowiedzialne za proces ginięcia pszczół i innych owadów zapylających.

1. Wprowadzenie całkowitego i trwałego zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających.

2. Przyjecie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, która zakłada monitorowanie stanu zdrowia pszczół i innych owadów zapylających, kompleksowej oceny ryzyka stosowania pestycydów, wspieranie praktyk rolniczych, ochrona naturalnych siedlisk, wzmocnienie bioróżnorodności pół uprawnych.

3. Zwiększenie finansowania badań - na badania w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.