Komisja Europejska ściśle powiązała rozwój i przyszłe finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko.

Dwie ważne dla rolnictwa i Zielonego Ładu strategie ogłosiła w środę Komisja Europejska – strategię na rzecz bioróżnorodności oraz „od pola do stołu".

Nowa ochrona natury

W centrum nowych unijnych polityk jest ochrona środowiska. UE chce powstrzymać utratę bioróżnorodności w Europie.

Na rozwój bioróżnorodności ma trafić 20 mld euro rocznie – nie tylko z funduszy unijnych.

Mniej pestycydów

Z kolei strategia „od pola do stołu" zmieni sektor produkcji żywności. Strategia zapowiada ograniczenie stosowania pestycydów o 50 %, a nawozów o co najmniej 20 %, o połowę ma też spaść sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych (np. antybiotyków) dla zwierząt hodowlanych. Do 25 proc. ma natomiast wzrosnąć udział upraw ekologicznych w użytkach rolnych.

Rolnicy i rybacy dostaną na realizację tych celów wsparcie z nowych źródeł Wspólnej Polityki Rolnej .

Nowa strategia natychmiast wywołała protesty organizacji rolniczych. Joachim Rukwied, przewodniczący Copa Cogeca - mówi „Nie można pozostawić rolników samych sobie z kosztami dalszej ochrony środowiska i klimatu”.

Wpływ na rolnictwo będą miały dwie strategie.

Żródło: Rzeczpospolita