W dniu 16 lipca 2018 r. ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej zebrani na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zapoznają się z programem prac i priorytetami nowej prezydencji austriackiej. Priorytety Austrii na drugą połowę 2018 roku określa motto „Europa, która chroni”.

Następnie ministrowie omówią pakiet reform WPR po 2020 r., koncentrując się nauproszczeniu i pomocniczości. Pakiet reform stanowią 3 projekty ustawodawcze:

  • rozporządzenie o strategicznych planach WPR
  • rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków
  • horyzontalne rozporządzenie o finansowaniu i monitorowaniu WPR oraz zarządzaniu nią.

Projekty służą skonkretyzowaniu pomysłów co do przyszłości WPR, przedstawionych w komunikacie o przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Rada wysłucha też relacji na tematsuszy w Polsce.