11 lipca 2018 r. państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2019 r. Jak podało Ministerstwo Finansów, propozycje budżetu uwzględniły obecne tempo realizacji projektów w państwach członkowskich.

23 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. Na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich 11 lipca br. kraje członkowskie porozumiały się w sprawie stanowiska Rady UE do tego projektu.

"Dla Polski istotne było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na 2019 r. i pozwolą na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE oraz na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna). Propozycje finansowe zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich".

Polska poparła przedłożony kompromis jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z Parlamentem Europejskim (PE), podkreślono także.

Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje PE (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i PE będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).