Spowodowane tegoroczną suszą straty oszacowano na ponad 1,2 mld zł. Szkody odnotowano w 134,6 tys. gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 2,2 mln ha, w tym ponad 223 tys. hektarów upraw zostało zniszczonych w ponad 70 procentach.

Według danych resortu rolnictwa szacunkowa wartość strat wynosi 1 mld 219 mln zł. Nie są to dane ostateczne, gdyż tylko nieliczne komisje ds. szacowania strat zakończyły prace.

Szkody spowodowane suszą są oceniane przez ponad 2 tys. komisji na terenie 16 województw. Najwięcej takich komisji powołano w województwie mazowieckim (289) oraz w województwie wielkopolskim (221).

Największy niedobór wody odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie susza wyrządziła szkody na powierzchni 585,5 tys. ha, w województwie warmińsko-mazurskim – 473 tys. ha, a także w województwie zachodniopomorskim – 423 tys. ha.

Ostatni raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) wskazuje, iż obszar suszy zmniejszył się. Nadal najbardziej sucho jest w województwie wielkopolskim, natomiast wody nie brakuje w południowo-wschodniej części kraju.

Według Izby Zbożowo-Paszowej plonowania zbóż, we wszystkich województwach, będą zdecydowanie niższe niż w zeszłym roku.