Uroczystości jubileuszowe odbyły się 6 października 2018 roku. To niezwykłe święto i ważne wydarzenie, okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale również impuls do podejmowania nowych wyzwań, odważnych decyzji i planów na przyszłość.

Obchody jubileuszu zaszczycili goście reprezentujący: Krajową Radę Spółdzielczą, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Bank Apeksowy S.A. Obecni byli prezesi i członkowie Rad Nadzorczych zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, przedstawiciele duchowieństwa, a także władz wojewódzkich i samorządowych oraz partnerzy biznesowi. Przedstawiciele parlamentarzystów wysłali na tą okoliczność list gratulacyjny. Z powiatu parczewskiego w uroczystości uczestniczył osobiście Przewodniczący Rady powiatu Artur Becher, a Starosta przesłał list gratulacyjny. Z gratulacjami wystąpili: dr. Mieczysław Kurek  z Krajowej Rady Spółdzielczej, pan Arkadiusz Szymoniuk - Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Anna Zwierzchowska - Prezes Zarządu Polskiego Banku Apeksowego S.A., Danuta Kowalczyk- Prezes Zarządu Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Przemysław Litwiniuk – Przewodniczący Sejmiku województwa lubelskiego, Artur Becher – Przewodniczący Rady powiatu parczewskiego, wójtowie gmin Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka i Wisznice.
W imieniu przybyłych przedstawicieli banków spółdzielczych przemówił Roman Domański – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim.
W uroczystości uczestniczyli liczni obecni i byli pracownicy.
Uroczystość otworzył pan Zbysław Julian Gabrylewicz, prezes Zarządu BS w Wisznicach. Przedstawił kamienie milowe z historii Banku, najważniejsze osiągnięcia i stan aktywności banku. W okresie 90 – lat istnienia Banku, podobnie jak cała spółdzielczość przechodził liczne przeobrażenia dostosowujące się do nowych warunków. W ostatnich latach Bank stał się silniejszy kapitałowo, jednocześnie zachowując spółdzielczy charakter.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej zaznaczyła swoją obecność na jubileuszowej uroczystości, wręczając statuetki oraz dyplomy uznania dla Rady Nadzorczej BS w Wisznicach.

Miłą pamiątką jubileuszowego spotkania są okolicznościowe zdjęcia, których kilka prezentujemy.

Gratulujemy i życzymy Zarządowi i pracownikom Banku wszelkiej pomyślności oraz dalszego rozwoju.